Gedicht en contemplatie

 Van  een onbekende dichter... Staring misschien?

Van Dorth! Al mag dees naam nu op geen grafzerk praalen
Geen nood! Die vreemdeling, die ’t kille graf betreed
Zal aan het nageslacht die wreede moord verhalen,
Die u in ’t stof des doods, helaas te vroeg bekleed.
Als hij Uwe moorders zal verachten
Kund gij gewis van hen verwachten,
Dat hij aan gansch Euroop de droeve mare vermeld
Dat gij door het moordend lood van beulen zijt geveld.

CONTEMPLATIE
vrijheid van meningsuiting   ja  -  nee  - geen mening
de doodstraf                        ja  -  nee  - geen mening 

De Freule Judith van Dorth heeft de twijfelachtige eer de eerste vrouwelijke politieke gevangene in Nederland te zijn die door een “Militaire” Rechtbank is veroordeeld en geëxecuteerd.